↑ Terug naar Leerlingen en ouders

Pagina afdrukken

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, de MR, is een wettelijke vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Voor onze school betekent dit dat er twee ouders en twee leerkrachten in de MR zitten. Via de MR hebben ouders en leerkrachten inspraak in de gang van zaken op school.

De MR vergadert zo’n vier keer per jaar, ook met de directeur. De MR mag schoolaangelegenheden bespreken, de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht bij bepaalde beslissingen van de directie. Welke beslissingen dat zijn, is wettelijk geregeld. Kort samengevat betreffen het beslissingen over essentiële onderdelen van het schoolbeleid.

 Elk jaar organiseert de MR samen met de ouderraad haar jaarvergadering. Op deze vergadering geeft de MR in een jaarverslag een overzicht van de verrichte werkzaamheden.

 De Bisschop Möller Stichting heeft meerdere scholen. Daarom is er voor schooloverstijgende zaken binnen deze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Permanente koppeling naar dit artikel: http://bonifatiusschoolwoudsend.nl/leerlingen-en-ouders/or-en-mr

Zodra je de doorgaat op deze site, accepteer je het gebruik van cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten